10 razloga zašto žene žive duže od muškaraca

Već je odavno poznato da žene žive duže od muškaraca. Za razliku od pojedinih naučnika, mi mislimo da i ove fotografije koje prikazuju težinu i opasnost poslova za muškarca, idu u prilog toj tezi. Pogledajte ove zanimljive fotografije koje ilustruju zahtevne poslove muškaraca…

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

10 razloga zašto žene žive duže od muškaraca

vreme čitanja: <1 min